Splošni pogoji vecer.com

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI www.vecer.com

 

NA ZAČETKU

Ste na eni od spletnih (pod)strani www.vecer.com. Vaš dostop do katerekoli spletne strani in njeno uporabo urejajo ti splošni pogoji. S temi spletnimi stranmi upravlja družba Časnik Večer d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor, davčna številka: SI21987220, matična številka: 7166885000, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi prodajalec ali Časnik Večer d.o.o.). Ti splošni pogoji uporabe veljajo za vse spletne strani, vključno z vsemi podstranmi, in zadevajo tako registrirane kot neregistrirane tipe uporabnikov (v nadaljevanju: uporabniki).

Ob prijavi oziroma ob registraciji (neposredno preko spletnega portala ali preko kateregakoli drugega registracijskega kanala) se uporabnik zaveže, da se strinja z določbami splošnih pogojev uporabe spletnih strani, ki veljajo v trenutku prijave oziroma registracije. Uporabnik je s prijavo na spletno mesto vsakič znova posebej opozorjen na splošne pogoje in s prijavo  potrjuje, da se strinja z vsemi veljavnimi določbami splošnih pogojev in sprejema vse navedene pogoje uporabe. Če se ob prijavi oziroma ob registraciji z določbami splošnih pogojev ne strinja, uporaba storitev ni možna. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled tudi na sedežu podjetja Časnik Večer d.o.o.

Ti pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe medija in storitev www.vecer.com (v nadaljevanju storitev).

 

STAROSTNE OMEJITVE

Storitev lahko vsebuje vsebine, ki niso primerne za mladoletne osebe. Storitev smejo uporabljati mladostniki pred dopolnitvijo 18. leta samo ob soglasju pravnih skrbnikov oziroma staršev.

 

STORITEV

Storitev obsega:

1. spletno mesto www.vecer.com;

2. aplikacije vecer.com na izbranih povezanih napravah (mobilne naprave, IPTV-komunikatorji, TV-sprejemniki, zunanji digitalni zasloni …);

3. prejemanje dnevnega e-časopisa z izborom dnevnih vsebin;

4. obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih, pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator, kot tudi blaga in storitev, ki jih ponujajo tretje osebe, pogodbeno povezane z organizatorjem.

Pri uporabi storitve se v celoti strinjate s pogoji uporabe. 

Lastnik storitve si pridržuje pravico do spremembe kateregakoli dela storitve in izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

Storitev omogoča pregledovanje, iskanje, branje novic in člankov, spremljanje športnih rezultatov, ogled TV-sporeda, vremenske napovedi, horoskopa, fotografij, videov in interaktivnih vsebin …

V okviru storitve se prikazujejo tudi oglasne vsebine, ki omogočajo za uporabnike brezplačno storitev. Uporabnike naprošamo, da ne uporabljajo tehnologij, ki omejujejo ali blokirajo prikaz oglasnih vsebin.

V večini člankov je omogočena tudi možnost komentiranja. Uporabniki, ki se odločijo za komentiranje, v svojih komentarjih izrazijo svoja mnenja in poglede. Stališča komentatorjev niso povezana z uradnim stališčem uredništva.

 

 

AVTORSKE PRAVICE

Spletne strani časopisne hiše Časnik Večer d.o.o. je dovoljeno uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribuiranje, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerihkoli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del spletnih strani časopisne hiše Časnik Večer d.o.o., razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

Vsa vsebina spletnih strani je zaščiteno avtorsko delo podjetja Časnik Večer d.o.o. ali njegovih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Uporabniki in tretje osebe brez pisnega soglasja izdajatelja ne smejo reproducirati ali kako drugače za svoje komercialne ali nekomercialne namene uporabiti vsebin (tako besedilnih kot slikovnih oziroma video vsebin) izdajatelja.

Imetniki avtorskih pravic na avtorskih delih, objavljenih v tiskanih in digitalnih izdajah medijev izdajatelja Časnik Večer d.o.o., so družba Časnik Večer d.o.o. ali avtorji, ki imajo z družbo Časnik Večer d.o.o. sklenjene ustrezne avtorske pogodbe. Prepovedani so vsakršna reprodukcija, distribucija, predelava ali dajanje na voljo javnosti avtorskih del ali njihovih delov v tržne namene brez predhodne sklenitve ustrezne pisne pogodbe z družbo Časnik Večer d.o.o.

Uporabniki, ki na spletnih straneh časopisne hiše Časnik Večer d.o.o. objavijo svoje vsebine oziroma jih posredujejo uredništvu  (besedila, fotografije, videoposnetki, ilustracije ipd.), se strinjajo z brezplačnim, trajnim in teritorialno neomejenim prenosom materialnih avtorskih pravic izključno na izdajatelja. Strinjajo se, da se odpovedujejo vsem zahtevkom, ki bi sledili iz naslova uporabe posredovanih vsebin. Pri tem izdajatelju izrecno dovoljujejo, da posredovane vsebine lahko prosto in neomejeno uporablja za svoje poslovne namene (objava prispevkov, obveščanje javnosti, oglaševanje in podobno).

Vse pravice se prenašajo neodplačno. Pri tem uporabniki izrecno zagotavljajo, da so posredovane vsebine njihovo lastno in izvirno avtorsko delo oziroma so imetniki vseh avtorskih in sorodnih pravic na posredovanih vsebinah ali pooblaščeni za prenos teh na izdajatelja. Izdajatelj uporabnikom zagotavlja ohranitev moralnih avtorskih pravic z morebitno izjemo iz prejšnjega odstavka. Za morebitno nadaljnjo uporabo posredovanih vsebin tretjih oseb izdajatelj ne odgovarja.

 

VSEBINE UPORABNIKOV

Vsebine uporabnikov so dela (vzdevki, komentarji, fotografije), ki jih uporabnik na kakršenkoli način posreduje prek katerekoli funkcionalnosti storitve.

Lastnik storitve ne preverja verodostojnosti vnesenih podatkov. Za objave odgovarjajo izključno njihovi avtorji.

S posredovanjem vsebin uporabnik izrecno dovoli javno objavo te vsebine (dela) v okviru storitve na način in pod temi pogoji ter v skladu z navodili za uporabo storitve, pri čemer s posredovanjem vsebin brezplačno, neizključno in do preklica na lastnika storitve prenese materialne avtorske pravice:

 • vse pravice uporabe dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja;
 • vse pravice uporabe dela v netelesni obliki (objava v javnosti), zlasti pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videoigrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja in pravico dajanja na voljo javnosti;
 • vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki, kar obsega zlasti pravico predelave in pravico avdiovizualne priredbe;
 • vse pravice uporabe primerkov avtorskega dela, to je pravico distribuiranja in pravico dajanja v najem; vse to za namen objavljanja vsebin v sklopu storitve.

Uporabnik ne bo zahteval nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin. Uporabnik, ki bo vsebine objavil ali jih posredoval v objavo, je v celoti odgovoren za objavljene ali posredovane vsebine, tako za njihovo vsebino kot kakovost.

Uporabnik, ki bo posredoval vsebine, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil lastniku storitve ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin in uporabo storitev.

Lastnik storitve v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za objavljene vsebine v okviru storitve. Uporabnik izrecno zagotavlja, da bo storitev uporabljal zgolj in samo na način, ki ne bo kršil pravic (tako avtorskih kot osebnostnih in drugih pravic) tretjih oseb ali lastnika storitve, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnimi predpisi in je ne bo uporabljal na ali za nedovoljen način ali namen.

Uporabnik v nobenem primeru ne bo v objavo posredoval vsebin, v ali na katerih bodo tretje osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, prav tako pa ne bo posredoval vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, niti ne bo vsebin posredoval na način, ki bi lahko povzročil kakršnokoli škodo ali bi bil v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi.

Uporabnik tudi izrecno zagotavlja, da je nosilec vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic v zvezi s posredovanimi vsebinami. Uporabnik se izrecno zavezuje, da bo vse vsebine posredoval ob spoštovanju zakonskih določb.

 

UPORABNIŠKE VSEBINE

Komentiranje člankov je možnost, ki jo omogoča lastnik storitve.

Uporabnikom je v okviru objave uporabniških vsebin in komentarjev zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja. Uporabniki se lahko svobodno zbirajo, sprejemajo in širijo vesti in mnenja, upoštevajoč napotke v nadaljevanju:

 • Prepovedana je objava kakorkoli opravljivih, opolzkih, pornografskih, žaljivih ali drugače nelegalnih vsebin.
 • Bodite vljudni. Ne grozite ali žalite drugih uporabnikov, ne uporabljajte opolzkega jezika ali namerno ne motite razprave s ponavljajočimi sporočili, sporočili brez pomena ali spam sporočili.
 • Uporabljajte spoštljiv jezik. Ne uporabljajte jezika, ki bi žalil ali diskriminiral na osnovi rase, religije, nacionalnosti, spola, spolnih preferenc, jezika, političnega ali drugega prepričanja, gmotnega stanja, rojstva, izobrazbe, družbenega položaja, invalidnosti, starosti ali katerekoli druge osebne okoliščine. Kakršenkoli sovražni govor je osnova za takojšnjo in stalno ukinitev dostopa do vseh ali dela uporabniških storitev spletnih strani časopisne hiše Časnik Večer d.o.o.
 • Razpravljajte, toda ne napadajte. V skupnosti različnih mnenj vedno nastane nestrinjanje. Vsa uredništva spletnih strani časopisne hiše Časnik Večer d.o.o. spodbujajo aktivno razpravo. Vendar so osebni napadi neposredno kršenje pravil uporabe in so osnova za takojšnjo in stalno ukinitev dostopa do vseh ali dela uporabniških storitev spletnih strani časopisne hiše Časnik Večer d.o.o.
 • Možnost objavljanja uporabniških vsebin se uporablja le v nekomercialne namene.
 • Prisvajanje tujih slik, besedil ali člankov brez dovoljenja nosilca avtorskih pravic je prepovedano. Ne kopirajte celih besedil, ki so avtorsko zaščitena. Povzemite in naredite povezavo na originalni vir.
 • Izdajatelj si pridržuje pravico do trajnega blokiranja uporabnikov, ki bodo kršili splošne pogoje uporabe spletnih strani ter ustavo oziroma zakone Republike Slovenije. Izdajatelj bo neprimerne vsebine odstranil na lastno pobudo in v razumnem roku. Pri tem uporabnike opozarja, da pravno ne odgovarja za vsebino, objavljeno v okviru komentarjev in drugih sorodnih interaktivnih vsebin.
 • Izdajatelj vse uporabnike, ki bodo objavljali svoje vsebine, posebej opozarja, da bo v primeru zapisa, ki zaradi vsebine krši ustavo in zakone Republike Slovenije (na primer javno spodbujanje sovraštva, nasilja in  nestrpnosti), avtorja tovrstnega komentarja lahko prijavil pristojnim institucijam oziroma bo z njimi polno sodeloval pri kazenskem pregonu tovrstnega kaznivega dejanja. Pri tem bo pristojnim organom omogočil vpogled v vse osebne podatke o avtorju, s katerimi izdajatelj razpolaga, vključno z IP-številko uporabnika in posredovanimi osebnimi podatki, če bo z njimi razpolagal. Uporabnik, ki se s tovrstnimi pogoji komentiranja ne strinja, ne sme objaviti komentarjev oziroma drugače sodelovati v interakcijah na spletnih straneh časopisne hiše Časnik Večer d.o.o. Prav tako opozarjamo, da je oglaševanje storitev in izdelkov v komentarjih prepovedano, kršitelju pa bo za tovrstno nedovoljeno oglaševanje lahko izdana faktura v trikratni vrednosti običajnega zneska primerljivih oglasnih pasic.

Storitev vsebuje tudi določene piškotke ali podobne tehnologije lastnika storitev in tretjih ponudnikov, ki se uporabljajo z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti storitve, vključno z oglaševalskimi in anonimnimi statističnimi storitvami.

Uporabnik dovoljuje lastniku storitve in v storitev vključenim tretjim ponudnikom, da shranjujejo informacije na računalniku oziroma povezani napravi, na kateri uporablja storitev v obliki piškotkov ali podobnih tehnologij z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti storitve, prilagajanja in predpomnjenja vsebin.

Če uporabnik krši ta pravila uporabe storitve, pogoje in navodila za uporabo posameznih storitev, mu lahko lastnik storitve onemogoči uporabo posamezne storitve ali več povezanih storitev.

Lastnik storitve lahko uporabniku prepreči nadaljnjo uporabo storitve tudi v primeru, ko z uporabo storitve kakorkoli nadleguje druge uporabnike ali krši njihove pravice, uporablja storitev v zlonamerne ali nepoštene namene ali ne ravna v skladu z navodili za uporabo storitve.

 

DRUŽBENA OMREŽJA

Storitev lahko vključuje funkcionalnosti družbenih omrežij in možnost objave na facebooku, twitterju, straneh Google+ in podobnih družbenih omrežjih.

Lastnik storitve uporabnikom dovoljuje objavo povezav in priporočil v družbena omrežja na način, kot je dostopen iz same storitve.

 

ZASEBNOST/VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Za uporabo določenih storitev na spletnih straneh časopisne hiše Časnik Večer d.o.o. je treba opraviti registracijo.

S posredovanimi osebnimi podatki se bo ravnalo skrbno in ne bodo razkriti nepooblaščenim tretjim osebam brez privolitve uporabnika, pri čemer se bo sledilo določilom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP).

Registracijo lahko uporabnik izvede le v svojem imenu in za svoj račun, razen če to opravi z izrecnim pisnim pooblastilom druge osebe za to drugo osebo. Zavezuje se tudi k varovanju osebnega imena in gesla ter nerazkrivanju teh podatkov tretjim osebam.

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da v javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da se je takšen dostop zgodil, morate o tem takoj obvestiti družbo Časnik Večer d.o.o. Družba  Časnik Večer d.o.o. ni odgovorna za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki lahko nastane zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

Uporabnik z registracijo dovoljuje družbi Časnik Večer d.o.o., da posredovane osebne podatke uporablja in shranjuje v skladu z ZVOP-1 oziroma da posredovane  osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za naslednje namene: statistične obdelave, segmentacija kupcev, obdelave preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij in vabil na dogodke Časnika Večer d.o.o. in partnerskih podjetij Časnika Večer d.o.o., za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oziroma da se posredovane podatke uporabi za namen neposrednega trženja. Osebne podatke registriranih uporabnikov lahko Časnik Večer d.o.o. hrani in obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve registriranega uporabnika. Na podlagi 73. člena ZVOP-1 lahko posameznik kadarkoli pisno zahteva, da Časnik Večer d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati posredovane osebne podatke za namene neposrednega trženja, pri čemer je Časnik Večer d.o.o. na svoje stroške dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Registriranemu uporabniku pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98, s spremembami in dopolnitvami; ZVPot).

Izdajatelj podatkov bo v primeru pošiljanja sporočil uporabnikom na preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil. Od prejemanja sporočil se lahko uporabnik kadarkoli odjavi z uporabo preproste funkcije v Osebnih podatkih znotraj svojega uporabniškega računa.

 

Dostopnost in varnost

Časnik Večer d.o.o. si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnih strani časopisne hiše Časnik Večer d.o.o. le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri izjemno majhnem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (na primer brskalnik Internet Explorer 6) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna. Kot priporočljivo minimalno opremo izdajatelj navaja računalnik s strojno in programsko opremo, ki je bila izdelana po letu 2006, in spletno povezavo s hitrostjo 512 Kbps ali več.

Časnik Večer d.o.o. si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnih strani časopisne hiše Časnik Večer d.o.o. zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Časnik Večer d.o.o. ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi nastala zaradi nedostopnosti spletne strani - mesta.

Uporabnik izrecno zagotavlja, da ne bo izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnih strani časopisne hiše Časnik Večer d.o.o. oziroma posegajo v delovanje katerekoli od storitev na spletnih straneh časopisne hiše Časnik Večer d.o.o.  Pri tem Časnik Večer d.o.o. vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (na primer s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bo uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj.

 

Merilne metode  in piškotki

Spletne strani časopisne hiše Časnik Večer d.o.o. uporabljajo informacijske tehnologije  anonimnega merjenja obiskanosti in sledljivosti uporabnikom, ki lahko na uporabnikov računalnik oziroma drugo napravo, s katero dostopa do spletnih strani časopisne hiše Časnik Večer d.o.o., odlagajo posebne datoteke, ki lahko vsebujejo anonimizirane podatke o uporabniku (piškotke). Shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika, je dovoljeno samo pod pogojem, da je uporabnik v to privolil,  potem ko je bil predhodno jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu  in namenih obdelave teh podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Izdajatelj agregirane izsledke meritev uporablja za statistično obdelavo z namenom izboljšanja ponudbe spletne strani - mesta, za prikazovanje oglasov in za izboljšanje uporabniške izkušnje na način, ki zagotavlja in varuje zasebnost posameznih uporabnikov. S soglašanjem s temi pogoji se šteje, da uporabnik pristaja na uporabo piškotkov in da ob preprečevanju njihovega odlaganja spletna stran izdajatelja (na primer registracija) na uporabnikovem računalniku oziroma drugi napravi morda ne bo pravilno delovala.

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest, tudi spletne strani časopisne hiše Časnik Večer d.o.o., hrani v napravah uporabnikov, s katerimi dostopajo do spleta z namenom prepoznavanja in prilagajanja vsebin in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje lahko nadzirate z vsakim sodobnim brskalnikom. Shranjevanje piškotkov lahko uporabnik po želji omeji ali onemogoči.

Uporaba spletnih piškotkov je v spletni produkciji običajna in zaželena. Z njo je namreč omogočena višja raven storitev, kot so shranjevanje potrdila o registraciji, uporaba spletne trgovine, preprečevanje pretiranega prikazovanja oglasnih pasic in podobno. Brez uporabe piškotkov tudi ne bi bilo mogoče meriti obiskanosti spletnih strani. Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje do uporabnika prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je zaradi njih hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa je bolj učinkovito in prijazno.

Na spletnih straneh medijske hiše Časnik Večer d.o.o. uporabnikom ponujamo možnost, da se odločijo o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov. Pri tem jih opozarjamo, da njihova izključitev lahko privede do težav s stranjo, pretiranega oglaševanja (ni namreč mogoče uveljaviti tako imenovane omejitve števila prikazov posameznega oglasa) in drugih težav.